CSR

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) – społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko spełnienie wymogów formalnych i prawnych. Każde przedsiębiorstwo/ instytucja funkcjonuje w konkretnym otoczeniu oraz wchodzi w relacje z różnymi grupami. Społeczna odpowiedzialność to filozofia prowadzenia biznesu, która przekłada się na efektywność działań gospodarczych.

Dla nas firma odpowiedzialna społecznie pozostaje otwarta na problemy swojego otoczenia oraz podejmuje działania skierowane do pracowników, dostawców, społeczności lokalnych, czy też programy związane z ochroną środowiska lokalnego.

W ramach CSR oferujemy:

  • Opracowywanie koncepcji projektów z zakresu CSR
  • Opracowywanie i prowadzenie działań komunikacyjnych projektów zarówno w zakresie działań marketingowych jak i PR
  • Wykorzystywanie działań CSR do budowania pozytywnego wizerunku firmy w określonych grupach docelowych
  • Pozyskiwanie partnerów wspierających prowadzone działania z zakresu CSR (media, instytucje publiczne, placówki naukowe)
  • Organizacja konferencji prasowych związanych z działaniami CSR
  • Organizacja eventów związanych z działaniami CSR