PR korporacyjny

PR korporacyjny

Reputacja i wizerunek są jednym z najcenniejszych atutów firmy, które decydują o przewadze konkurencyjnej. Tworzymy indywidualny wizerunek i efektywnie nim zarządzamy.

Działania dopasowujemy do potrzeb naszych klientów, ich oczekiwań oraz wyznaczonych celów. Wiemy, że budowanie i utrzymywanie dobrych relacji to proces długotrwały.

W ramach komunikacji korporacyjnej oferujemy:

  • Pozycjonowanie przedstawicieli firmy jako ekspertów w branży, inicjowanie spotkań z mediami w modelu 1-to-1,
  • Rekomendacje udziału w rankingach, konkursach, wydarzeniach branżowych (sympozja, konferencje, targi, wystawy)
  • Koordynacja zgłoszeń do nagród branżowych
  • Lobbing środowiskowy
  • Opracowywanie i bieżące konsultacje dotyczące strategii sponsoringowej firmy
  • Komunikacja działań sponsorskich
  • Prezentacja know how firmy i jej doświadczenia na rynku
  • Pozyskiwanie partnerów medialnych wspierających prowadzone działania komunikacyjne (kampania CSR, badania opinii, raporty etc.)
  • Doradztwo wizerunkowe (w modyfikacji i przygotowaniu: broszur, materiałów promocyjnych, poradników itp.)
  • Organizacja konferencji prasowych (logistyka, materiały konferencyjne)