Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

„Nie pytaj czy wystąpi kryzys. Zapytaj kiedy?”.  Każda firma powinna być przygotowana na wystąpienie kryzysu wizerunkowego. Właściwa i szybka reakcja jest podstawą zarządzania kryzysowego.

W ramach zarządzania kryzysowego oferujemy:

  • Organizacja szkoleń i warsztatów mających na celu przygotowanie do zapobiegania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz reprezentowania firmy w czasie kryzysu
  • Zarządzanie antykryzysowe
  • Prowadzenie stałego monitoringu przestrzeni komunikacyjnej pod kątem możliwości wystąpienia potencjalnego kryzysu komunikacyjnego
  • Bieżące doradztwo w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową
  • Zarządzanie komunikacją z mediami (i/lub otoczeniem zewnętrznym) w momencie wystąpienia kryzysu
  • Doradztwo oraz wdrożenie opracowanych scenariuszy postępowania w sytuacji kryzysowej
  • Przygotowanie strategii kryzysowej